top of page

BULGARIA

HOW TO USE

Как да използваме Read-It-To-Me

за достъп до медицинска информация

Ние сме тук, за да получите достъп до важна и лесно достъпна информация за вашите продукти.

 

Достъп до нея може да получите директно чрез различни канали и приложенията за комуникация в профилите ви в социалните мрежи. Нужно е само еднократно активиране на услугате, без да се налага да повтаряте стъпките отново.

bottom of page